Pamoja mission is een Belgische organisatie die organisaties in het zuiden structureel ondersteunt, met fondsen, maar ook met ondersteuning op andere vlakken: organisatieontwikkeling, communicatie, netwerking, … Pamoja betekent ‘samen’ in  Swahili. Samen realiseren we meer.

In maart 2019 kregen we het nieuws dat we fiscale attesten mogen uitschrijven voor jullie giften. Elke gift groter of gelijk aan € 40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift. U ontvangt van ons automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar.

Download hier onze folder

Het eerste project dat we steunen is Pamoja Mission Africa.  Sinds de oprichting ondersteunen we deze Keniaanse ‘community-based’ organisatie.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

* verplichte velden
Als je je gegevens hier hebt ingegeven, weet dan dat we je gegevens gebruiken om je -inderdaad- de nieuwsbrief te bezorgen, enkel van en over onze organisatie. We gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden.

We houden de gegevens bij voor onbepaalde termijn. Je kan vragen je gegevens te verwijderen uit onze mailinglijst op eenvoudig verzoek bij pamojamissionvzw(a)gmail.com