Pamoja Mission vzw wil jaarlijks onze vrienden in Kenia bezoeken. Voor het vierde jaar op rij zijn we daar in geslaagd: ook dit jaar vertrok een bestuurder naar Kenia. Geoffrey (bestuurslid) en zijn familie werden in juni warm ontvangen door Mercy. Ze bezochten de drie centra waar PMA actief is, zaten op de schoolbanken van onze kinderen, gingen op huisbezoek bij hun families, maakten kennis met het hele Pamoja team, en onderzochten toekomstige projecten. Alle geuren en kleuren kan je lezen in een uitgebreid dagboek (klik hier). De essentie van het verhaal lees je hieronder.

We kunnen het u verzekeren, het gaat goed met Pamoja Mission Afrika. Star of Hope draait op volle toeren. Er staat een nieuwe juf voor de klas. Samen met haar 2 collega’s vormt ze een gemotiveerd team. De groep kinderen die wij daar ondersteunen om naar de lagere school te gaan, maakt het goed. Ze worden groter, en vormen een sterke groep met een doel voor ogen.

Star of Hope, iedereen present …

Ook de kinderen in Gaturuturu stellen het goed. Ze dromen van een toekomst, en voelen zich gesteund door het Pamoja-team.

De meest impressionante vooruitgang viel waar te nemen op New-Land, Kiwara. De lap grond die we 2 jaar geleden hebben gekocht was reeds helemaal ingericht. De grote moestuin levert zijn eerste vruchten, de keuken draait op volle toeren voor onze Pamoja kinderen uit de school wat verderop, de nieuwe school telt drie stenen klassen, een zelfgemaakte speeltuin, een voetbalveld, een verzamelplek voor de ‘Woman Empowerment Group’, … De ontwikkelingen zijn echt indrukwekkend, het team bijzonder gemotiveerd, en de lokale gedragenheid groeit.

De nieuwe klassen op New Land, en op de achtergrond Mount Kenia
De zelfgemaakte schuifaf in New-Land

Maar de noden blijven groot, en er zijn tal van uitdagingen. De kinderen worden ouder, moeten naar de middelbare school, en niet alle ouders kunnen/willen die hogere prijs betalen. Medewerkers krijgen soms de kans om door te groeien, en verlaten de organisatie. Dat is een goeie zaak, maar tegelijk vraagt dit veel energie. De overheid eist een computer in de scholen wat enerzijds sterk te verdedigen is, maar anderzijds handen vol geld kost. De grond staat droog, en de waterbevoorrading is duur en onzeker. Er moet nog een tweede verdiep op de klassen, …

Terreinverantwoordelijke Solomon toont fier de moestuin in New-Land

Eén van de doelen van deze terreinreis bestond eruit om de haalbaarheid voor het boren van een waterput, en de plaatsing van zonnepanelen te onderzoeken. In het voorjaar maakten we kennis met Humasol, een vzw verbonden aan de KU Leuven die jaarlijks 8 teams van ingenieursstudenten de wijde wereld instuurt om verbeterprojecten te realiseren. Mercy en haar team hadden vorig jaar aangegeven dat de droogte op hun terrein in New-Land de oogst parten speelt. Ze krijgen nu water van een waterput van hun buur, maar dat water is duur (>600 euro/jaar) en enkel beschikbaar als er voldoende debiet is. Het resultaat van het onderzoek is niet optimistisch. Op die locatie moet je bijna 200 meter diep boren om aan water te geraken. Daardoor kost dit project al snel 30 000 euro. Hierdoor dreigt het project financieel onrendabel te worden. Bovendien is het niet zeker of de overheid een vergunning geeft, dreigt een nieuwe put de bestaande put van de buren uit te drogen, en is een sociaal conflict niet uitgesloten. Het plan van de waterput werd voorlopig opgeborgen. Een grotere put die voor de hele buurt dient kan een uitweg bieden, maar daar is de tijd nog niet rijp voor.

Het idee om op Newland en in Star of Hope zonnepanelen te plaatsen, blijft wel weerhouden. Het doel is om in een eerste fase een minimum van stroom te voorzien voor de werking van de centra en de klasjes. In een tweede fase zouden we de installatie uitbreiden voor het bouwen van een energieneutrale keuken. In New-Land zou de installatie zelf voorzien worden op een eventuele uitbreiding om er een waterpomp op aan te sluiten. Op het einde van dit jaar weten we zeker of dit plan levensvatbaar is. We leven op hoop.