Eindejaarsactie 2022

Er heerst vandaag hongersnood in Kenia. De droogte van deze zomer heeft de oogsten doen mislukken. Met de actie van dit jaar gaan we terug naar onze LEVENSBELANGRIJKE kernactiviteit: de meest kwetsbare gezinnen helpen met een basisvoorziening in eten en drinken. Met jouw steun kunnen we schoolgaande kinderen eten aanbieden. Bovendien ondersteunen we meteen ook gezinnen die zonder inkomsten vallen. Immers, als er geen oogst is, is er ook geen werk. De gezinnen in Nyeri worden dus driedubbel getroffen:

  1. Er is onvoldoende eten om iedereen te voeden.
  2. Voedselprijzen zijn enorm gestegen, tot een verdubbeling voor sommige producten.
  3. Vele gezinnen vallen zonder inkomen omdat er heel wat seizoensarbeid is weggevallen.

Mercy haar team probeert kinderen dus op school te houden door hen eten aan te bieden en de gezinnen te ondersteunen. Zonder deze steun worden kinderen van school gehouden om mee werk te zoeken en klussen te doen. U ziet waarom deze eindejaarsactie een succes moet zijn.

Ook op onze media verschijnen berichten over Kenia: ergste droogte in 40 jaar.
Deze foto’s kregen we begin november doorgestuurd van onze mensen ter plaatse.

Met onze vorige bieracties hebben we dit gerealiseerd:

2019 – Bieractie 1: we verkochten eerst 250 flessen. Met de opbrengst daarvan gingen we een samenwerkingsverband aan met Humasol, met als doel een stukje van het elektriciteitsverbruik van de organisatie gratis te maken met behulp van zonnepanelen. Het idee dat ze in een plaats als Kenya veel moeten betalen voor elektriciteit, terwijl de zon er constant straalt, kon er bij ons niet door. Corona strooide roet in het eten, maar eind 2020 werden deze zonnepanelen geplaatst!

2020 – Bieractie 2: we verkochten maar liefst 875 flessen Pamoja Blond. Met de opbrengst daarvan kochten Mercy en haar collega’s dieren: kippen, konijnen en biggen. De gezinnen van Pamoja-kinderen kregen dieren, voor elk van hen was dit de eerste keer dat ze een dier bezaten. Waar de vorige acties van Pamoja vaak onder de rader bleven in de community, werd Pamoja met dit project heel visueel. Iedereen sprak erover. Naast de fierheid om te kunnen zorgen voor een dier, werd er met de dieren ook gekweekt. Eén jongetje sloeg erin om met 3 konijnen 23 nakomelingen te maken. Naast gezonde voeding, betekende dat ook een extra potje geld vanuit het verkopen van dieren op de markt.

2021 – Bieractie 3: in 2021 waren de scholen in kenia grotendeels gesloten. Wanneer er terug samenkomsten mogelijk waren, werd duidelijk dat de focus terug moest naar onderwijs versterken. Mercy en haar team zijn begonnen met ‘online classes’. Dat is een laagdrempelige manier om veel kinderen te bereiken en meer leerkrachten te betrekken. Maar het loopt nog niet van een leien dakje…

Toen we haar vroegen wat we konden doen om het project te ondersteunen, was het meteen duidelijk: ‘We are still struggling with online education. Lots of problems with the internet. Wifi does not locate us. We bought a small device, but it is taking a lot of airtime. Even when it is off, it is drinking! It is too expensive. Unless we tackle this differently, we will have to leave it for now.” (We worstelen met online les geven. Er zijn veel problemen met internet en connectie. We hebben een klein toestel gekocht, maar dat verbruikt te veel en is te duur. We moeten dus een andere manier vinden.)

We verkochten 850 flessen waarvan de opbrengst werd geïnvesteerd in:

  • schermen (laptops en tablets)
  • internetconnectie, deftige router en dito wifi
  • internetdatapakketten
  • video-projector of beamer
  • audio installatie voor geluid