1 jaar Pamoja VZW. Na een blitse start recht voorruit! Van vage intenties en veel hartelijkheid zijn we gegroeid naar een organisatie met een missie en een plan. Onze ambitie? Samen met witte raven uit het Zuiden groeien tot duurzame zelfsturende organisaties. Hieronder kunnen jullie een overzicht vinden van wat we gedaan hebben, wat nu doen en wat we nog van plan zijn!

2014-2015: De witte raaf.
Ons stappenplan: Ons traject begint altijd met de zoektocht naar sterke mensen in het Zuiden. Mensen met visie, wilskracht en het hart op de juiste plaats. Mensen met een plan en een netwerk. Met zo’n mensen proberen wij in contact te komen. En als zij er ook zin in hebben, willen we met hen een traject volgen van 5 tot 10 jaar. Tijdens dat traject groeien we samen tot een zelfsturende organisatie die op een duurzame manier zijn eigen doelen bereikt en daarvoor zelf de nodige fondsen kan verzamelen.
De praktijk: Mercy uit Kenia is zo’n eerste parel. Op eigen houtje heeft ze in 2008 Pamoja Mission Africa opgericht, maar het lukte haar maar net om het hoofd boven water te houden. Met zeer beperkte middelen probeert ze in de regio rond Nyeri waar ze zelf vandaan komt aan armoedebestrijding te doen. Ze ondersteunt en motiveert kinderen en hun families om naar school te gaan en hun talenten te ontwikkelen. Ze organiseert een eigen instapklas en begeleidt intensief een groep van 100 van de meest kwetsbare kinderen uit de regio. Zij en haar organisatie willen ook graag zelf ontwikkelen en doorheen talloze contacten en gesprekken hebben ze bewezen dat ze ons vertrouwen en steun waard zijn.
Wat we dankzij jullie steun realiseren: Met een goed buikgevoel gingen wij dit jaar op zoeken naar donoren die maandelijks een vast steentje wilden bijdragen. In december 2015 hadden stond de teller al op 12. Samen steunden ze per maand 280 euro die rechtstreeks gebruikt werd om kinderen uit de Pamoja groep naar school te laten gaan. Tegen december 2016 hadden we 30 sponsors, die samen 485 euro per maand stortten. Julias, Sylvia en Peter vertellen zelf hun verhaal ….
• Onze ambitie is om dit jaar nog beter te doen! Tegen eind 2017 willen we voor 100 kinderen een sponsor gevonden hebben. Not 70 te gaan! Wil jij graag sponsor worden? Maak meteen een doorlopende opdracht op ons rekening nummer of klik hier als graag meer informatie ontvangt!

2016: Analyse en een eerste succeservaring
• Ons stappenplan:Tijdens deze stap verkennen we de noden, bouwen we aan een lokaal team en werken we aan een eerste duurzame bouwsteen. Dit moet resulteren in wederzijds vertrouwen.
De praktijk: Na vele telefoons, skype vergaderingen, talloze mails en een uitgebreid locatiebezoek, kregen we met behulp van Mercy en haar team een duidelijk beeld op de situatie. We hebben een redelijk goed zicht op waar ze staan en waar we naar toe willen met PMA. Er kwam een bestuur met een duidelijke taakverdeling en een eerste grote ambitie: Een eigen stuk grond om gemeenschapscentrum / instapklas op te bouwen, en om groenten te (leren) telen.
Wat we dankzij jullie steun realiseren: Door jullie massale steun kregen we op amper 1 jaar tijd de bijna 20 000 euro bij elkaar om dit project te realiseren. Er is “common ground” om nog jaren op te bouwen.

2017-2018: Een stevige organisatie
• Ons stappenplan:Dit en volgend jaar willen we de kwaliteit van Pamoja Mission Africa versterken door het op punt zetten van de interne organisatie en het ondersteunen van de dienstverlening aan kinderen en ouders (uitbouwen van het netwerk, zoeken naar permanente financieringsbronnen, op zoek gaan naar nuttige erkenningen, … ).
De praktijk: Bovenop de dagelijkse werking, realiseert het huidige bestuur van PMA een actieplan om de onderbouw van de organisatie stevig te krijgen. Ze geven vorm aan een transparante boekhouding. Ze leggen contacten met overheden. Ze zetten hun juridische structuur op orde en zoeken fondsen bij de stijgende lokale middenklasse.
Wat we dankzij jullie steun realiseren: Geheel in dat kader zal een deel van het ingezamelde geld dit jaar gaan naar een doorgedreven opleiding over rapportering, project-management en fondsenwerving voor Mercy en haar team. Door een groeiende middenklasse in Kenya is het belangrijk dat ze zich niet alleen richten op buitenlandse donors. Hoe kunnen ze zelf een plan opzetten om ook in Kenya de groeiende middenklasse aan te spreken? Daar gaan we mee aan de slag!
2 vrijwilligers van Pamoja Vlaanderen trekken (op eigen kosten) naar Kenia met om zelf veel op te steken van de Keniaanse cultuur en manier van werken. Ze gaan met de intentie om open te staan en eventueel ook zelf een bescheiden maar betekenisvolle bijdrage te doen. Vanuit hun opleiding zullen ze met het team van Pamoja in dialoog gaan over ‘samenwerking binnen het team’ en ‘counseling van ouders en kinderen’.
En natuurlijk willen mee nadenken over de realisatie van het nieuwe gemeenschapscentrum / instapklas, annex akkers. Dit project moet de uitvalbasis worden voor de scholenwerking en het trainingsprogramma, een bruisende ontmoetingsplak voor het gemeenschapsleven en een bron van voedsel en inkomsten.

2019 en verder… De reis richting zelfredzaamheid
• Ons stappenplan:Vanaf het moment dat de organiatie helemaal op de rails staat trekken we volop de kaart van de communicatie. De werking moet zich verankeren in bestaande structuren, zonder hun visie en hun missie te verloochenen. Met het heldere verhaal van een gezonde en stevige werking moeten ze de boer op, op zoek naar structurele middelen. Naast blijven goed doen wat ze doen, moeten ze tonen dat ze er zijn…
Pamoja in Vlaanderen heeft heel wat expertise in huis op het gebied van organisatieleer en zelfsturende teams. We willen samen met de partnerorganisatie op zoek naar manieren om van deze start-up door te groeien naar een lerende organisatie. Dit zal hen het best wapenen om flexibel en zelfredzaam de veranderende uitdagingen van elke dag aan te pakken.
In een laatste fase van het traject moet de partner organisatie zien hoe ze zelfstandig kan verder bestaan. Partner worden van een grotere NGO? Onderdeel worden van een lokaal netwerk? Laten erkennen door de overheid? Fusioneren met soortgelijke partner? Afhankelijk van de lokale context op dat moment, moeten ze zoeken naar de juiste manier om zich definitief te vestigen. De missie, de visie en de werking van de organisatie moet leidraad blijven bij die keuze.
Pamoja zal dan afscheid nemen, en op zoek gaan naar een nieuwe witte raaf. Maar niet zonder samen met hen dit succes te vieren. Het tintelt nu al om volgende projecten aan te boren, maar om de focus niet te verliezen, blijven we de komende jaren trouw aan PMA. We hopen dat anderen zich laten inspireren door ons model, dat zijn plaats verdient in het brede landschap van NGO’s.
Blijf ons volgen en steunen. Het geeft moed om verder te gaan. Ook aan uzelf!